TC1: Alkuperäisen mallin selvittäminen

Seuraavassa jutussa on infoa auton alkuperäisen mallin (varustelumalli, moottori ja vuosimalli) selvittämiseksi. Useastihan Taunuksia on "muuteltu / rakenneltu" ja nykyinen olomuoto ei enää vastaa alkuperäistä. Alkuperäisen mallin voi kuitenkin lähes varmuudella selvittää tunnistuskilven ja AKE:n tietojen perusteella.

Rekisteriotteen mallitiedot eivät välttämättä vastaa alkuperäisiä

Taunuksen rekisteriotteen "Malli" -kentässä pitäisi olla kuvattuna korimalli, varustelumalli ja moottorin tilavuus - esim. "TAUNUS COUPE GT-2000-GBCK/2580". Tämä informaatio ei kuitenkaan välttämättä vastaa auton alkuperäistä varustelua, koska sen muuttaminen jälkikäteen on (tai ainakin on ollut) mahdollista (esim. katsastusmiehen toimesta). Rekisteriotteesta löytyy myös numeerinen "Tyyppikoodi", jonka pitäisi vastata "Malli"-kentän kuvausta. Tyyppikoodin muuttaminen jälkikäteen on hankalampaa, jonka vuoksi se on saatettu jättää em. tilanteessa muuttamatta. Elikä jos "Tyyppikoodi" ja "Malli" eivät vastaa toisiaan, on tietoja peukaloitu jälkikäteen. Tyyppikoodin selvitys onnistuu AKE:sta. AKE:ssa säilytetään myös ajoneuvojen ensirekisteröintikortteja josta selviää auton rekisteröintihetken mallimerkintä. Elikä vertaamalla rekisteriotteen tietoja tähän, havaitaan myös mahdollisesti muutettu "Tyyppikoodi". Lienee kuitenkin mahdollista, että myös ensirekisteröintikorttiin on voitu ujuttaa väärää tietoa esim. jos kyseessä on yksityisen maahantuoma auto (uustuonti tms.). Eli AKE:n tietoihin ei voi täysin luottaa näiltä osin.

Tietojen hakeminen auton tunnistuskilvistä

Taunuksen tunnistuskilpi ja toinen "production plate" sisältävät tietoja siitä millainen auto oli sen valmistuessa tehtaalta. Tunnistuskilpi sijaitsee Taunuksissa konepellin alla oikealla puolella ja "production plate" vasemmalla. "Production plate" sisältää saman informaation kuin tunnistuskilpikin, sekä lisäksi muuta informaatiota autoon asennetusta varustuksesta tehtaalla."Production plate":n sisältämästä tiedosta ei löydy kirjallista dokumentaatiota(?), mutta jos tiedät tai tarvit tästä lisätietoja niin ota yhteyttä (email etusivulla).

 


       
Tunnistuskilvet

Alla olevassa kuvassa on yhdistetty viivoilla saman informaation esityspaikat em. kilvissä.

 

 

Moottori

Auton alkuperäinen moottorityyppi voidaan yksiselitteisesti määrittää tunnistuskilven "Motor / Engine" -kentän perusteella.

Koodi Tilavuus

 Tyyppi

JA 1300

R4 LC/OHC

JC 1300

 R4 HC/OHC

LC  1600

 R4 HC/OHC

LE 1600

 R4 GT/OHC

LA 1600

 R4 OHC

NE 2000

 R4 OHC

NY 2000

 V6 HC

YY 2300

 V6 HC

 

"Matching numbers" moottori

Se onko autossa alkuperäinen tehtaalla asennettu moottori selviää seuraavasti: Moottorin lohkoon on kirjattu 7 merkkiä sisältävä moottorinumero, joka alkuperäisen moottorin tapauksessa on sama kuin auton tyyppikilven"Fahrgestell/Vehicle No." -kentän seitsemän viimeistä merkkiä (valmistusajankohta + järjestysnumero).  Moottorinumeron sijainti lohkossa vaihtelee moottorityypistä riippuen - 4-sylinterisissä se on oikealla puolella. Joissakin tapauksissa moottorinumeron eteen on (tähdillä eroteltuna) kirjattu kolme merkkiä sisältävä moottorin tyyppikoodi, josta siis selviää vastaako edes moottorin tyyppi alkuperäistä, mikäli se on vaihdettu. Lohkossa olevan tyyppikoodin kaksi ensimmäistä merkkiä vastaa tyyppikilven merkintää - kolmas merkki on ilmeisesti aina "A".

Moottorinumero tähtien väliin kirjattuna 1600 (LC) moottorin lohkossa (ilman tyyppikoodia). Alempana näkyy moottorin tilavuutta kuvaava merkintä "16".

4-Sylinterisissä moottoreissa on lohkossa ja kannessa tilavuutta kuvaava merkintä seuraavasti:

  1300 1600

 2000

Lohko 13 16

 20

Kansi 3 6

 0

 

Varustelumalli

Alkuperäisen varustelumallin (Standard / L / XL / GT / GXL) selvittämien onnistuu seuraavasti. Vaikkakin tunnistuskilpi sisältää "Version" -kentän varustelumallin koodia varten, ei Suomeen tuoduissa autoissa tehty merkintää tähän (ainoastaan muutamiin maihin viedyissä autoissa käytössä: Italia, Ranska, Espanja...). Lisäksi ainakin Ranskaan viedyissä autoissa "Version" -kenttä sisältää myös toisen merkin (=korimalli) ennen varustelumallin koodimerkkiä. Varustelumallin koodimerkintä löytyy kuitenkin maalatun kilven ylimmän rivin kolmannesta merkistä oikealta päin luettuna. Koodit ovat seuraavat:

 

Koodi

 Varustelumalli

S

 Standard

D

 L

P

 XL

G

 GT

E

 GXL

 

GT -mallia valmistettiin vain vuosimalleihin 1971 - 1973. Eri varustelumallien ulkoiset tunnusmerkit on selvitetty melko hyvin Taunus.XL -sivuilla (http://taunus.xl.free.fr/).

Vuosimalli

Auton vuosimalli selviää tunnistuskilven valmistusvuosi / valmistuskuukausi yhdistelmästä. Rekisteriotteen "Käyttöönottopvm" -kentässä on ilmoitettu rekisteröintipäivämäärä (tai -vuosi) joka ei välttämättä ole sama valmistajan vuosimallin kanssa. Tunnistuskilven valmistusvuoden koodi löytyy "Fahrgestell / Vehicle no" -kentän 5. merkistä ja kuukausi 6. merkistä.

 

5. Merkki:  Valmistusvuosi

 K = 1970

 N = 1973

 L = 1971

 P = 1974

 M = 1972

 R = 1975

 

6. Merkki: Valmistuskuukausi

 

1970

1971

1972

1973

 

1974

1975

 

 

Tammikuu

L

C

B

J

Helmikuu

Y

K

R

U

Maaliskuu

S

D

A

M

Huhtikuu

T

E

G

P

Toukokuu

J

L

C

B

Kesäkuu

U

Y

K

R

Heinäkuu

M

S

D

A

Elokuu

P

T

E

G

Syyskuu

B

J

L

C

Lokakuu

R

U

Y

K

Marraskuu

A

M

S

D

Joulukuu

G

P

T

E

Valmistusvuosi / kuukausi yhdistelmästä saadaan vuosimalli seuraavasti:

Vuosimalli

 Tuotantoaika

1971 - 1973

 9/1970 - 8/1973

1974

 9/1973 - 11/1974

1975

 11/1974 - 12/1975

 

Vuosimalleilla 1971-1973 ei ole juurikaan eroja ja saatavilla olevista lähteistä näille ei löydy mainintaa erillisistä tuotantoajoista. Olettavasti ne menevät kuitenkin syyskuun alusta elokuun loppuun (eli 1971 = 9/1970 - 8/1971, 1972 = 9/1971 - 8/1972, 1973 = 9/1972 - 8/1973).